Hozzászólásom a fishingtime.hu cikkjéhez és kommentjeihez.

TISZTELT HORGÁSZ HONFITÁRSAIM!

Jó ideje hallgatagon követem a vizeken történő jelenségeket. Megjegyzem, hogy van egy rossz szokásom, mert ha kirekesztést, agressziót, gyengébb elleni támadást vagy kettős mércét látok, bárkinek a védelmére kelek, még az ellenségemére is. Ady Endre verse jut eszembe mostanság:

"Nem rúg vissza, csak búsan átkoz

S ki egyszer rúgott a magyarba,

Szinte kedvet kap a rúgáshoz."

Nos a lényeg az lenne, ha jól értem, hogy tegyük múlt időbe a természetes vízi halászatot, és legyünk "magunk" között a vízpartokon . Ezt az indokot nem igazán tudom elfogadni magyar lelkülettel. Én magam mindkét műfajt csináltam és csinálom ma is, és nem érzem magam elfogultnak. Vajon miért is váltak ilyen fekete báránnyá ezek a fránya halászok? Én egyetlen kardinális problémát tudok felhozni, merthogy igen kevés a hal a vizeinkben. Had jegyezzem meg, hogy a múltban, ha tartós kisvizek álltak be és hal szűkében voltak, még azok a békés halászok is egymásnak estek. Hát még most, amikor több százezren éljük át ugyanezt, mégpedig tartósan. Ki merem jelenteni, és elnézést kérek előre is a véleményemért, de a több százezres horgász társadalomból csak néhány tíz, max. néhány száz ember él együtt a természettel napi szinten, a többiek sajnos "kibic" városlakók, akik az információikat elsősorban a médiából szerzik. Mai világunkban mi sem egyszerűbb annál, ha egy problémával szembesülünk, hogy keresünk egy bűnbakot. Mert ha volna bőségesen hal, véleményem szerint a legnagyobb békében elvolnánk egymással. Tehát a békesség miben léte és kulcsa, hogy miért is nincsen hal 1987. októbere óta? Mert mi, régebbi vízen járók emlékszünk még arra, hogy hajdanán a csuka és a keszeg azonos értékkel bírt, ugyanis az előbbiből annyi volt, hogy a víz menti falvakban még a disznóknak is jutott belőle. De szép is lenne újra ez a világ! Vajon mi az oka annak, hogy a körülöttünk lévő rendszerek mind elsilányulnak, és a fenntartható fejlődés korában csak a degradálódást tapasztaljuk? Vajon eltűnt a halak ívó helye, vagy az emberekhez hasonlóan természetes népességcsökkenés állt be, és az űrt valamilyen tájidegen fajokkal kell pótolnunk? Netán az orvhalászok a halállomány eltüntetői, mert valóban, ebben a megfogyatkozott halpopulációban már észrevehető a károkozásuk. Mert nem kell a sorok között olvasni annak megértéséhez, hogy a horgászok a halhiány okozójaként elsősorban a halászokat tartják felelősnek. Ugye ezt önök sem gondolják komolyan? Mint említettem, jómagam horgászatot és kisszerszámos halászatot is folytatok és ismerem az Alsó-Dunavölgyi vizek becsült fogási adatait, kijelenthetem, hogy több nemes halat lehet fogni horgászbottal, mint halászeszközzel. Tehát maradjunk abban, hogy a halállományba való beavatkozás horgászat szempontjából igen jelentős lehet. Azt sem állítom, hogy egyes vízterületeken a horgászat szempontjából nem lehet zavaró egyes halászeszközök elhelyezése, és bizonyosan vannak minden szabályt és etikát felrúgó halászemberek. Viszont ezek a problémák bürokratikus eszközökkel megoldhatóak. Ám a halállomány helyreállítását nem bürokráciával és érzelmi fellángolásokkal, hanem szakmai hozzáértéssel kell megoldani. Néhány információt még előre kell, hogy bocsássak. Munkakörömből adódóan megtehettem azt az 1990-es évek legelején , amikor szembesültem a gemenci térség halállományának szemmel látható jelentős csökkenésével , hogy a paksi vízi rendészet támogatásával elverjem a port az akkor még monopol helyzetben lévő Halászati Termelő Szövetkezet utód szervezetén, azaz a Halászati Kft. -én. Akkor még én is azt hittem, amit most önök és kikiáltottam őket a vizek kirablóinak. Az országban elsőként felszámoltam a hajdani ártéri halászatból ismert fokokon történő rekesztő halászatot, a leshálókkal történő 50%-tól nagyobb meder átrekesztéseket és vasszigorral tartattuk be az ívási idő alatt történő halfogás tilalmát a méretkorlátozásokkal együtt. Ez a négy évig tartó szisztematikus rendcsinálás olyan jól sikerült, hogy 1995-ben porig égették a vízparti tanyámat az akkor 600. 000 Ft-ot érő szolgálati motorkerékpárommal együtt, és nyomtalanul elsüllyesztették a szolgálati motorcsónakomat. Ilyen élmények után feljogosítva érzem maga arra, hogy kardinális kijelentéseket tegyek. Ugyanis a halállomány fogyatkozása nemhogy megállt volna, hanem drasztikusan tovább csökkent, noha szenzációs nagyvízi időszakokat és kitűnő ívásokat figyelhettünk meg. Az őszi időszakokban hemzsegett a kis csuka, kis süllő a kis ponty és had ne soroljam a többi halfajjal együtt, ugyanúgy, mint a régi szép időben. Ám csodák csodájára mindebből tavaszra szinte semmi nem maradt. Tehát a teóriám a halászokkal szemben nem állta meg a helyét. És ekkortájt szállt le a köd a szemem elől. Mert 1987. októberében egy addig ismeretlen madárfaj jelent meg a dunai ártereken és ez a madár a nagy kárókatona. Októbertől márciusig, azaz 6 hónapig tartott az 5-6000 db madár áttelelése, melyek a parti fákon éjszakáztak. Osztottam- szoroztam és bizony a számok makacs dolgok. Körülbelül kettőezer tonna méreten aluli 10 és 30 cm közötti már „kész” halnak számító ivadékot fogyasztanak el fél év alatt, amely egy milliárd forint körüli értéket jelent. Nem soroltam fel azokat a nagy halakat, amelyeket megcsipkedve pusztulásra ítéltek, de gyakran voltam szemtanúja annak is, hogy egy madár fél óra alatt 3 db 25-30 cm-es kecsegét nyelt el. De a védett halainkat is kizárólag ezek pusztítják és nem a horgászok és a halászok, akikkel igen szigorú törvényi előírásokat tartatunk be. Bátran ki merem jelenteni, hogy a krónikus halhiányt 75 %- ban ez a madárfaj okozza, de ez a madár „kiherélte” egész Európa halállományát a tengerparti térségékkel együtt. Ennek ismeretében megkérdezem a horgász társadalomtól, hogy az elmúlt 25 év alatt miért nem emelte föl a szavát akár csak egyszer is és miért nem kezdtek aláírásgyűjtésbe, mint ahogy ezt most teszik? Noha nem ide tartozik konkrétan a dolog, de miért nem verték a lármavasat az elmúlt 10 évben amiatt, hogy az EU országokban egyedül nálunk kötelező az 5 lóerős vízi motor feletti használat esetén az a borzalmas vizsgáztatási procedúra a hozzá tartozó 60 kg-os kötelező felszereléssel együtt. Az EU - ban ugyanis 10 lóerőig mindez nem szükséges. Ez elsősorban önöknek húsbavágó kérdés. Tehát a mostani véleményük szerint a természetes vizek kerüljenek mind horgászati kezelésbe? Úgy gondolják, hogy egy civil szerveződés vegye át a halászati hasznosítás és kezelés szakmai kompetenciáját? Akkor ez úgy lenne fair, ha a vadásztársasági területeket vadgazdálkodási és vadászati szempontból odaadnánk az állatvédőknek vagy a Madártani Egyesületnek. Valószínűleg szakmai tevékenységük abban merülne ki, hogy magaslesről távcsövön gyönyörködnének az őzgidákban, szarvas borjakban és az égi madarakban. A következő mondatokban nem célom a horgászok becsületébe történő belegázolás, de elterjedt vélemény az önök köreiből, hogy akkor áll be az egyensúly a vizekben és lesz elegendő hal, amikor a horgászati etika mindenkiben olyan szintre fejlődik, hogy aki halat fog az mindig vissza is engedi. Hát, ha ez a jövő és ez a szakmai célkitűzés halgazdálkodás tekintetében, akkor ehhez már szólni sem tudok. A horgászok leginkább a nagy halak visszaengedését és fontosságát emlegetik, holott a hajdani ártéri halászat idején, amikor Európában legendákat meséltek a magyar vizek halbőségéről, az ártéri halgazdálkodás egyik legfontosabb szempontja volt a fokok rekeszein történő „nagy” halak lehalászása. A vessző rekeszeken ugyanis még a ½ kg - os növendék halak is könnyűszerrel átjutottak és visszatérhettek az apadó víznél az anyamedrekbe, míg a nagyok kint rekedtek. Mert amikor beállnak a nyári kisvizes időszakok és a víz a szűk mederre koncentrálódik, nem kétséges, hogy táplálék konkurencia kapcsán a nagy halakkal szemben az apróbb ivadékoknak semmi esélyük sincs és gyakorlatilag éhen halnak. Egy 20-30 kg-os „nagyhal” akár több száz darab „száz tű-fokán” már átjutott életképes ivadék fajtársát képes likvidálni. A mai magyar horgászat kevés kivétellel teljesen leképezte a nyugati mintát, ami azt jelenti, hogy a sporthorgászat nem más, mint a hallal való hosszú küzdelem a fárasztás során. Ez a tevékenység jelent ma pihenést és kikapcsolódást a mókuskerékbe belefáradt városlakó honfitársainknak. Ezt egész egyszerűen elfogadhatatlannak tartom! A nyugati embernél ez még megérthető, mert ő azért dobja vissza a halat, mert gőze sincs arról, hogy mit lehet kezdeni azzal egy konyhában. Senki se ringassa magát abban a tévhitben, hogy a halnak a fenti sporthorgász tevékenység élvezetet okoz, minden bizonnyal fáj neki. A magyar ember csak akkor okoz kínt a élővilágnak , ha annak zsákmányul ejtésénél az elkerülhetetlen. Az 1800-as évek közepéig a Kárpát-medencében, összehasonlítva nyugati szomszédainkkal, bizonyos kivételek mellett szabad halászat illette meg a víz menti társadalmakat. Ennek következtében szinte mindenki értett a halak gasztronómiájához, nem úgy, mint nyugaton, ahol ez a chefek privilégiuma volt. Tehát hozzám hasonlóan azért mentek a vízre, mert éhesek voltak. Mert ha megfőzzük, amit megfogtunk, még ha a halnak esetlegesen fájdalmat okoztunk is, de volt okunk rá. Ebben a térségben a halállomány érdekében számos szakmai programot valósított meg a halászatra jogosult illetve a Duna-Dráva Nemzeti Parkig. Ilyenek voltak:

- fokokból történő fás vegetációk és feliszapolódások eltávolítása, amelyek az ívó helyekre igyekvő halak vonulását akadályozzák

- szűk cső átereszek fahidakra történő cseréje

- víz visszatartó küszöbök és zsilipek elhelyezése

- mederkotrások, stb.

- haltelepítések

A halászatra jogosult mindent megpróbált a kormoránok elleni küzdelemben is , de eddig még alul maradt. Tehát a halászat képviselői a tanult halászati szakmai előírások szellemében igyekeztek munkájukat végezni. Most egy párhuzamot szeretnék vonni az itteni horgászati kezelésben levő vizek vonatkozásában:

- Hal őrzés gyakorlatilag nincs

- Haltelepítés van, de hogy ilyenkor mondjuk 10 napos horgászati tilalmat hoznának, az elképzelhetetlen. Két nap múlva már 5 méterenként ülnek és a mennyiségi korlátozást kijátszva a feleségek és a kisgyerekek két óránként jönnek elszállítani a fogást. Megszoktam nekik jegyezni, hogy a betelepített másfél kg-os pontyokat egyszerűbb lett volna mindjárt szétosztani. A Duna-völgyi főcsatornán pl. nincs ívási tilalmi idő korlátozás. Elképesztő! Nos ez is horgászati kezelésben van.

Gyakorlatilag a felsorolás itt véget is ért. Az eddigi halászati kezelésben lévő vizeken tudomásom szerint mindenkinek jutott horgászengedély. Nem vagyok biztos abban, hogy ez fordítva is igaz lenne. Tudják - e, mi a magyarázata annak, hogy a horgász helyeket igen gyakran szemét kupacok kísérik? Szakmai tapasztalatból állítom a következőket. Nem csak a horgászhelyeken, de a magaslesek alatt is, de a természetfotósok les kunyhói közelében is gyakori az ilyen látvány. Ez azért van, mert a gyors életritmusból kiszakadva egy helyben kell akár órákig is ücsörögni. Ilyenkor jön pótcselekvésként a napraforgómag, a chips, csokoládék, dobozos üdítők, stb. A csomagolás persze marad. Tudják vajon, hogy ezzel szemben a halász miért nem szemetel? Mert nincs rá fizikailag lehetősége. Mert varsa emelés vagy dobóhálózás közben ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát nem azért mert kulturáltabb, minta horgász, de végeredmény a lényeg. Visszatérve a halgazdálkodáshoz, úgy gondolom, hogy a magyar vizek problémáját magyar lélek, filozófia és hagyomány alapján kell orvosolni, nem a nyugatot majmolni. A középkorban az ő utazóik meséltek legendákat a magyarországi vizek halbőségéről, de királyt és szenteket látni is hozzánk jöttek, mert valószínűleg tudtunk valamit. Úgy gondolom önök is látják, hogy kellő összefogással és szakmaisággal itt 5-10 év alatt olyan halbőséget lehetne produkálni, hogy megint jöhetnének a legenda írók. Ne feledjék, a halászat egy olyan ősi tevékenység és kultúra, mely csoda, hogy mára egyedülállóan nálunk fennmaradt. Ártéri őseink, akik hungaricum módon művelték a fokgazdálkodásra épülő ártéri haszonvételeket együtt lüktettek a természettel, és nem akarták legyőzni azt. Filozófiájuk az volt, gazdagítsuk először a környezetünket, majd gazdagodjunk belőle annak arányában mi is. Átéltem a horvátországi Kopácsi-rét esetét, ahol a madarászok és a horgászok egymással összefogva felszámolták a természetes vízi halászatot. Ennek következtében több halászfalu gyakorlatilag földönfutó lett. Lent jártamkor bizalmasan elmondták, hogy nappal fóliáznak és éjjel orvhalásznak és nincs semmilyen szabály, amit betartanának. Hát ez aztán a követendő példa! Mivel a magyar ember nem kirekesztő és én önöket jó magyar embereknek gondolom, nem tudom elképzelni, hogy a problémát békében ne oldhatnánk meg, és az ez évi tavaszi halászati törvény módosítás érdekében ne tudnánk ennek szellemében lobbizni. A halászati vizek 2015-ös újrapályáztatásánál pedig egymás mellett és nem egymás ellen licitálnánk.De egyet tudni kell: A BÉKESSÉGHEZ JÓ SZÁNDÉK KELL! Csak ennyit szerettem volna.

Hozzászólások   

#144 BryanLaf 2019-08-24 23:27
http://v.ht/8bUQeY creepy fuck show, https://cutt.us/1Va5qp11hM best anything free porn, http://tinyurl.com/y5n6hgq8 pased out slut, http://v.ht/rNPzE free porn multiview, http://v.ht/hKnqze porn movie cilp, http://tinyurl.com/y6x6nqhn careena collins porn tube, https://cutt.us/5YWcSI dirty talking lesbian fuck, http://gmy.su/:8vmJ lesbian dime piece, http://bit.do/e49hU def of the word fuck, https://cutt.us/WEkeAev sister with stap on porn, http://tinyurl.com/yxbcnueb female porn stars heather keisha hunter, https://hec.su/kYcy mature big tit fuck pics free, http://tinyurl.com/y2uy25yg priscilla fucked hard 18, http://cort.as/-N9iq free latina teen porn pics.

a quarter of british women have fantasised about sex with another woman. the data, from a study of 3129 ladies by opinion consultant joib.

large boob lesbian sex: http://bit.do/e487H, panty sissy slut husband: http://go-4.net/feDF, nude phyliss diller porn pictures: https://gee.su/vzrSa, girl in latex getting fucked: https://gee.su/WN0an, free gagging blowjob long video clips: http://v.ht/pQNx0, rebecca kaaz porn: http://go-4.net/ftNF.

blonde free tube video, busty names, most young and mature gay men jerking off and having gay sex for you to cum.

dads fuck primary school girl movies, beautiful ebony pornstar gallery, asian blowjob deepthroat, fat mature horny mom, indian porn anjali devi, porno stars 1980 s.
#145 BryanLaf 2019-08-25 06:34
http://tinyurl.com/y4bv8toe candace von blowjob, https://cutt.us/DbidPuXWV tracy lord actrice porno, https://hideuri.com/aLEnZ8 big boobed lesbian milfs, http://v.ht/DmFMFuO first handjob stories, http://v.ht/KQSYw3N free lesbian porn photo gallery, http://v.ht/BqeL1 toon porn boys, http://tinyurl.com/y43h6r3t create your own porn star, https://chogoon.com/srt/2tbd8 eating old slut, http://inx.lv/JvIN old woman fucked by big cock, https://chogoon.com/srt/nttjt best school girl pornstar, https://hideuri.com/xyZLLP house wife want fuck black men.

check out free shemale porn site with hot tranny sex pics and perfect nude tgirls, best place for women site offepen ima, at girls which love masturba, visible today.

top 10 cities for black lesbians: http://v.ht/SNIGB, russian moms get creampie: https://hideuri.com/aL71zm, milk my tits porn: https://hideuri.com/x9zwRp, des lesbiennes porn: https://chogoon.com/srt/455gc, round butt sluts 5: https://hideuri.com/x61QL5, lyla storm porn: http://tinyurl.com/y2qsh9jx.

the best pretty fantasies female pov ulloyigring and uncensorers free indian added way of the meme porn starlets surely love to take big dicks in their tight cunts.

cecilia cheng portal blowjob, daddy fucks daughter while sleeping, two way mirrors porn, state trooper sex with porn star, pornstars named nicky.
#146 BryanLaf 2019-08-25 07:13
https://hideuri.com/Kg10eJ skin products for mature skin, http://cort.as/-NAZz girls in santa outfit fucked, https://cutt.us/XxZrfq free tease tube porn, http://tinyurl.com/y47lpt2y latina porno gratis, http://cort.as/-NEXR asians getting fucked while playing wii, http://tinyurl.com/y2lnpwp5 free melissa midwest fuck videos, https://cutt.us/Z02cnniUCQ suche free deutsche porno seiten, http://tinyurl.com/y5qwdbom amature matyre porn, https://gee.su/8b2sA virgin teens gettin fucked, https://cutt.us/fAxdfCTYCK the rescuer rangers porn, http://v.ht/Hr7r8 fuck cancer bracelet, https://cutt.us/i0eoe07vP sienna west gangbanged.

watch full length massage sex videos for free. all sorts of brilliant massage babes are to be found here on pinflix. enjoy 100000 sex scenes in high quality for free. all sorts of brilliant massage babes are to be found here on pinflix. enjoy 100000 sex scenes in high quality for free and save all your favorite massage porn videos. some of the best 3d double penetration content online is right here at this amazing 3d cartoon dedicated porn site , a place where all your desires and fantasies can easily become real by simply joining.

skinny curvy girl fuck: https://hideuri.com/qJ8V7o, college porn rules anal: https://chogoon.com/srt/d5fe9, free porn join sites: http://bit.do/e48zw, mature darlings harris park: http://v.ht/IGFWBer, street blowjobs cassie pictures: http://tinyurl.com/y4psfmng, porn tube compilations cumpilations: http://tinyurl.com/y4pd7mcz, pornstar naked pictures sex porn galleries: https://cutt.us/ZayKut.

hdmaturesex. tv is your best solution for some mature sex on internet for you! all the milf sex and mature woman taking it slowly in that juicy pussy looks amazing! this great mature sex tube is for free.

lesbian lovers trailers, classy rich porn, busty naked matures, black man kissing white girls porn, brutal as fucked teen ass, elf girls blowjob pics, teen xxx porn no popups.
#147 BryanLaf 2019-08-25 07:53
https://gee.su/3IwL1 porn black dicks in white chicks, http://tinyurl.com/y4r48n2y kitchen milf thumbs, http://v.ht/b1wwEE1 milf gyno porn, https://hideuri.com/x9zyrL gold coast porn, http://gmy.su/:78HI natural tits young mature group gallery, http://tinyurl.com/y2gbdwn4 ghost porn movies, http://v.ht/ZhhXj free fetis porno, http://tinyurl.com/y6jbnaez kelly stafford porn star, https://cutt.us/rNxVHOjNW milfs getting fucked by big cocks, https://hideuri.com/aVn4l7 porn in monroe mi, http://inx.lv/JvdG henati fuck games.

free teen porn site features the most amazing you ve young gay sex with pussy licking pictures page. free pussy licking sex pictures and pussy licking porn photos at alphaerotic. com.

bidet porn vid: http://cort.as/-NA-r, free porn tube fingering ass: https://cutt.us/pvHV4doMAX, gwen diamond reality slut: https://hideuri.com/qbP2N5, slut wife bred story: http://tinyurl.com/yy2clsv6, adult jew online dating: https://cutt.us/X5UUEXO, blonde fucks 4 blacks: http://tinyurl.com/yymlxzah, physical exam porn: http://tinyurl.com/y4lj3llw, xtc porn store on fowler ave: http://v.ht/xk5Fm, fuck jane blondes brunettes slutload: http://go-4.net/f5F5, sex black ebony thin sluts videos: https://chogoon.com/srt/v9lri.

who wants freebies? how do you go about getting free sex toys, free sexy goody bags and other free stuff? a controversial memes and professionally free preview site. beautiful women and models debutantes who make their very first hardcore experience. beautiful porn.

lesbian gym part 1, papi chulo fucks in park, pig fuck movies, husband lesbian divorce support, top 20 free porn websites.
#148 BryanLaf 2019-08-25 08:33
https://cutt.us/XdiIHQuNfZ porn blocker porn, https://hideuri.com/qJ848Y wife was watching porn, https://hideuri.com/xdvkr7 lesbians in superhero outfits, https://cutt.us/RWrX8k1JCI biker chick porn tubes, http://v.ht/l510X8G unconscious girls getting fucked, http://v.ht/bbBpkO5 70 s porn characters, http://tinyurl.com/y6quqbjf park tube fuck, https://hec.su/kTrT free sexy college coeds lesbian movies, https://llk.dk/9iyti5 justice league xxx porn parody, http://tinyurl.com/y34jpnb4 adriana milf hunter torrent foot fuck, http://v.ht/TrOXDjq fuck me with bat, http://tinyurl.com/y5pplym2 brazilian beauties porn, http://go-4.net/faOE tiny milf black, http://tinyurl.com/y4e78qge jack off alert porn review.

thats just how they are. these two girls still retain relisies of the most beautiful and best porn videos from around the internet.

asain milf who suck cock: https://gee.su/dreH0, sonic porn foros dz: http://go-4.net/fnD0, lactating whores free porn: http://v.ht/q3cEr, sexy women porno pictures: http://tinyurl.com/yybh3pby, 3 minute fuck videos: https://cutt.us/vlMe3ca3KN, pay by minute porn: http://v.ht/9gsKFyV.

free ebony porn tube provides tons of nextrabe xxx mensive free porn videos and sex movies. the best czech casting xxx clips right here.

ladyboy creampie videos, meet n fuck flashgames, im a lesbian adam andrew, asian girls in free porn movies, free full length jesse starr porn.
#149 BryanLaf 2019-08-25 09:12
https://hec.su/kVtU lesbian stocking and panty sex, http://go-4.net/fVOJ porno pic germany, https://cutt.us/lTDy41 xhampster amateur home blowjob, https://chogoon.com/srt/nnmeu big milf lessons, https://cutt.us/1HyFcL34tC my friend gave me a blowjob, http://cort.as/-NAjr average mature porn, https://cutt.us/9vAjuEG extreme alex porn, http://tinyurl.com/yyk3th7c cream pie eating mature couple, http://v.ht/a3Ldy emo lesbians gangbang, https://hideuri.com/K1WwGX free porn wavs, https://hec.su/kPsz free paris hilton blowjob videos.

hot mom porn pic quble has book.

fuck me standing: https://cutt.us/oacMgcjkT9, mature woman fucks virgin boy: http://tinyurl.com/y5gmsa8c, teen group creampie: https://hec.su/kXZF, charles wright porn: https://hec.su/kMZ7, lesbians taking off eachothers clothes: https://tiny.cc/ajplbz, trinidad and tobago local porn movie: https://hec.su/kO5r, girls and hugh strap on porn: https://llk.dk/2pels6.

exclusive transsexual porn videos from tube sites at redporn. this category updated daily and only the best is added according to a special quality algorithm.

free galleries lesbian teens anal, greenguy creampie videos, older lesbians in salem oregon, south india porn movies, free creampie avi video.
#150 BryanLaf 2019-08-25 09:51
http://cort.as/-NK52 lesbian uniform mpeg, https://hec.su/kXCm natural big tit lesbian interracial, http://v.ht/sXS0pX youngest teens being fucked, http://v.ht/domFBi woman gets fucked by 500 men, http://go-4.net/fWCK porn video girl on top, https://hideuri.com/KD58dE free porn girls by herself, http://bit.do/e5mLT briteny spears porn, https://hec.su/kQVj pakistani girl riding dick free porn, http://go-4.net/fdC3 rhylee the milf, https://hideuri.com/a8M9YZ you tube de jovencitas porno, https://hideuri.com/KzkjeJ girl randomly gives guy a blowjob, http://gg.gg/e5KjPY jessica beil fuck, https://hideuri.com/K0gQRk i was fucked by 250 guys, http://v.ht/iKVtdfF blonde first anal fuck audition video.

the biggest collection of free porn movies and free xxx videos without misleading links. number 1 resource for 100 free high quality porn.

mika tan hardcore porn interracial: https://gee.su/sqI6i, asian creampie slut load: http://v.ht/YMuLHn, full length asian teen porno: http://v.ht/DS2lk9, slender mature pornsites: https://gee.su/1j7vD, nokia 6110 porn game download: http://v.ht/bM3NH, japanese girls fuck dad: http://go-4.net/fsMi, world largest free porn movie site: http://v.ht/LLC2U9, mature lady picture posts: http://cort.as/-NKpZ, dad fucks tiny daughter: https://cutt.us/fEKPV0v9xG, grandma gets fucked by teen: http://go-4.net/f2EI.

free porn movies, porno tube. adult archive, real amateur sex, homemade fuck videos and amateur girlfriends albums. amateur housewifes who love to fuck.

plus size porn photos, milf cruiser denise, ex porn site about ex girlfriends, selfshot porn pics, debt pregnant fuck.
#151 BryanLaf 2019-08-25 10:31
http://go-4.net/fQN5 mature milfs and black cocks, https://hideuri.com/KjYkkm jana jordan lesbian videos redtube, http://bit.do/e5enJ mature tgirls porn pics, https://hideuri.com/q2eNXQ mature post op shemale, https://llk.dk/22vh8b wild dirty porn, http://tinyurl.com/y49jd8fy school bathroom lesbians, http://v.ht/gILKj top blowjob videos, https://hideuri.com/xdveLJ online lesbians role playing games sims, http://tinyurl.com/y2nhymkg ginger lynn fucked by gym teacher, https://hideuri.com/x4gX5w buxom mature thumbs, http://go-4.net/fuDl wives creampie stories, https://gee.su/7EeSm free lesbian twins teen porn video, https://tiny.cc/sgmlbz top itnernet porn models, http://v.ht/FWonpj free skinny milfs mature.

brand new cuckold femdom pics galleries collection with daily updates.

green porno 1: https://chogoon.com/srt/438g5, thai handjob girl: https://hideuri.com/a7JlG1, free older cougars milf: https://cutt.us/tc2P0Mea, lesbian tickle bondage: https://hideuri.com/xk29Dl, filipina porn video bad jojo: http://gmy.su/:bjmJ, wwe ashley porn video: https://chogoon.com/srt/kohzl.

bbsp pics galleries with extremets and why to your mind with exclusive scenes.

drunken passed out fuck, porn sites no one knows about, mature chubby blonde porn, tenage lesbian ass licking, thermal cam porn pix.
#152 KeeleyBig 2019-09-20 10:12
Hello. I have checked your gemencfelsobarn abasmodra.hu and i see you've got some
duplicate content so probably it is the reason that you don't rank
high in google. But you can fix this issue fast. There is a tool that rewrites content like human, just search in google:
miftolo's tools
#153 porn videos 2019-09-22 12:59
An outstanding share! I've just forwarded this onto a friend who
has been conducting a little homework on this.
And he in fact bought me breakfast due to the fact that I
stumbled upon it for him... lol. So allow me to reword this....
Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for
spending some time to talk about this matter
here on your website.

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés