Hozzászólásom a fishingtime.hu cikkjéhez és kommentjeihez.

TISZTELT HORGÁSZ HONFITÁRSAIM!

Jó ideje hallgatagon követem a vizeken történő jelenségeket. Megjegyzem, hogy van egy rossz szokásom, mert ha kirekesztést, agressziót, gyengébb elleni támadást vagy kettős mércét látok, bárkinek a védelmére kelek, még az ellenségemére is. Ady Endre verse jut eszembe mostanság:

"Nem rúg vissza, csak búsan átkoz

S ki egyszer rúgott a magyarba,

Szinte kedvet kap a rúgáshoz."

Nos a lényeg az lenne, ha jól értem, hogy tegyük múlt időbe a természetes vízi halászatot, és legyünk "magunk" között a vízpartokon . Ezt az indokot nem igazán tudom elfogadni magyar lelkülettel. Én magam mindkét műfajt csináltam és csinálom ma is, és nem érzem magam elfogultnak. Vajon miért is váltak ilyen fekete báránnyá ezek a fránya halászok? Én egyetlen kardinális problémát tudok felhozni, merthogy igen kevés a hal a vizeinkben. Had jegyezzem meg, hogy a múltban, ha tartós kisvizek álltak be és hal szűkében voltak, még azok a békés halászok is egymásnak estek. Hát még most, amikor több százezren éljük át ugyanezt, mégpedig tartósan. Ki merem jelenteni, és elnézést kérek előre is a véleményemért, de a több százezres horgász társadalomból csak néhány tíz, max. néhány száz ember él együtt a természettel napi szinten, a többiek sajnos "kibic" városlakók, akik az információikat elsősorban a médiából szerzik. Mai világunkban mi sem egyszerűbb annál, ha egy problémával szembesülünk, hogy keresünk egy bűnbakot. Mert ha volna bőségesen hal, véleményem szerint a legnagyobb békében elvolnánk egymással. Tehát a békesség miben léte és kulcsa, hogy miért is nincsen hal 1987. októbere óta? Mert mi, régebbi vízen járók emlékszünk még arra, hogy hajdanán a csuka és a keszeg azonos értékkel bírt, ugyanis az előbbiből annyi volt, hogy a víz menti falvakban még a disznóknak is jutott belőle. De szép is lenne újra ez a világ! Vajon mi az oka annak, hogy a körülöttünk lévő rendszerek mind elsilányulnak, és a fenntartható fejlődés korában csak a degradálódást tapasztaljuk? Vajon eltűnt a halak ívó helye, vagy az emberekhez hasonlóan természetes népességcsökkenés állt be, és az űrt valamilyen tájidegen fajokkal kell pótolnunk? Netán az orvhalászok a halállomány eltüntetői, mert valóban, ebben a megfogyatkozott halpopulációban már észrevehető a károkozásuk. Mert nem kell a sorok között olvasni annak megértéséhez, hogy a horgászok a halhiány okozójaként elsősorban a halászokat tartják felelősnek. Ugye ezt önök sem gondolják komolyan? Mint említettem, jómagam horgászatot és kisszerszámos halászatot is folytatok és ismerem az Alsó-Dunavölgyi vizek becsült fogási adatait, kijelenthetem, hogy több nemes halat lehet fogni horgászbottal, mint halászeszközzel. Tehát maradjunk abban, hogy a halállományba való beavatkozás horgászat szempontjából igen jelentős lehet. Azt sem állítom, hogy egyes vízterületeken a horgászat szempontjából nem lehet zavaró egyes halászeszközök elhelyezése, és bizonyosan vannak minden szabályt és etikát felrúgó halászemberek. Viszont ezek a problémák bürokratikus eszközökkel megoldhatóak. Ám a halállomány helyreállítását nem bürokráciával és érzelmi fellángolásokkal, hanem szakmai hozzáértéssel kell megoldani. Néhány információt még előre kell, hogy bocsássak. Munkakörömből adódóan megtehettem azt az 1990-es évek legelején , amikor szembesültem a gemenci térség halállományának szemmel látható jelentős csökkenésével , hogy a paksi vízi rendészet támogatásával elverjem a port az akkor még monopol helyzetben lévő Halászati Termelő Szövetkezet utód szervezetén, azaz a Halászati Kft. -én. Akkor még én is azt hittem, amit most önök és kikiáltottam őket a vizek kirablóinak. Az országban elsőként felszámoltam a hajdani ártéri halászatból ismert fokokon történő rekesztő halászatot, a leshálókkal történő 50%-tól nagyobb meder átrekesztéseket és vasszigorral tartattuk be az ívási idő alatt történő halfogás tilalmát a méretkorlátozásokkal együtt. Ez a négy évig tartó szisztematikus rendcsinálás olyan jól sikerült, hogy 1995-ben porig égették a vízparti tanyámat az akkor 600. 000 Ft-ot érő szolgálati motorkerékpárommal együtt, és nyomtalanul elsüllyesztették a szolgálati motorcsónakomat. Ilyen élmények után feljogosítva érzem maga arra, hogy kardinális kijelentéseket tegyek. Ugyanis a halállomány fogyatkozása nemhogy megállt volna, hanem drasztikusan tovább csökkent, noha szenzációs nagyvízi időszakokat és kitűnő ívásokat figyelhettünk meg. Az őszi időszakokban hemzsegett a kis csuka, kis süllő a kis ponty és had ne soroljam a többi halfajjal együtt, ugyanúgy, mint a régi szép időben. Ám csodák csodájára mindebből tavaszra szinte semmi nem maradt. Tehát a teóriám a halászokkal szemben nem állta meg a helyét. És ekkortájt szállt le a köd a szemem elől. Mert 1987. októberében egy addig ismeretlen madárfaj jelent meg a dunai ártereken és ez a madár a nagy kárókatona. Októbertől márciusig, azaz 6 hónapig tartott az 5-6000 db madár áttelelése, melyek a parti fákon éjszakáztak. Osztottam- szoroztam és bizony a számok makacs dolgok. Körülbelül kettőezer tonna méreten aluli 10 és 30 cm közötti már „kész” halnak számító ivadékot fogyasztanak el fél év alatt, amely egy milliárd forint körüli értéket jelent. Nem soroltam fel azokat a nagy halakat, amelyeket megcsipkedve pusztulásra ítéltek, de gyakran voltam szemtanúja annak is, hogy egy madár fél óra alatt 3 db 25-30 cm-es kecsegét nyelt el. De a védett halainkat is kizárólag ezek pusztítják és nem a horgászok és a halászok, akikkel igen szigorú törvényi előírásokat tartatunk be. Bátran ki merem jelenteni, hogy a krónikus halhiányt 75 %- ban ez a madárfaj okozza, de ez a madár „kiherélte” egész Európa halállományát a tengerparti térségékkel együtt. Ennek ismeretében megkérdezem a horgász társadalomtól, hogy az elmúlt 25 év alatt miért nem emelte föl a szavát akár csak egyszer is és miért nem kezdtek aláírásgyűjtésbe, mint ahogy ezt most teszik? Noha nem ide tartozik konkrétan a dolog, de miért nem verték a lármavasat az elmúlt 10 évben amiatt, hogy az EU országokban egyedül nálunk kötelező az 5 lóerős vízi motor feletti használat esetén az a borzalmas vizsgáztatási procedúra a hozzá tartozó 60 kg-os kötelező felszereléssel együtt. Az EU - ban ugyanis 10 lóerőig mindez nem szükséges. Ez elsősorban önöknek húsbavágó kérdés. Tehát a mostani véleményük szerint a természetes vizek kerüljenek mind horgászati kezelésbe? Úgy gondolják, hogy egy civil szerveződés vegye át a halászati hasznosítás és kezelés szakmai kompetenciáját? Akkor ez úgy lenne fair, ha a vadásztársasági területeket vadgazdálkodási és vadászati szempontból odaadnánk az állatvédőknek vagy a Madártani Egyesületnek. Valószínűleg szakmai tevékenységük abban merülne ki, hogy magaslesről távcsövön gyönyörködnének az őzgidákban, szarvas borjakban és az égi madarakban. A következő mondatokban nem célom a horgászok becsületébe történő belegázolás, de elterjedt vélemény az önök köreiből, hogy akkor áll be az egyensúly a vizekben és lesz elegendő hal, amikor a horgászati etika mindenkiben olyan szintre fejlődik, hogy aki halat fog az mindig vissza is engedi. Hát, ha ez a jövő és ez a szakmai célkitűzés halgazdálkodás tekintetében, akkor ehhez már szólni sem tudok. A horgászok leginkább a nagy halak visszaengedését és fontosságát emlegetik, holott a hajdani ártéri halászat idején, amikor Európában legendákat meséltek a magyar vizek halbőségéről, az ártéri halgazdálkodás egyik legfontosabb szempontja volt a fokok rekeszein történő „nagy” halak lehalászása. A vessző rekeszeken ugyanis még a ½ kg - os növendék halak is könnyűszerrel átjutottak és visszatérhettek az apadó víznél az anyamedrekbe, míg a nagyok kint rekedtek. Mert amikor beállnak a nyári kisvizes időszakok és a víz a szűk mederre koncentrálódik, nem kétséges, hogy táplálék konkurencia kapcsán a nagy halakkal szemben az apróbb ivadékoknak semmi esélyük sincs és gyakorlatilag éhen halnak. Egy 20-30 kg-os „nagyhal” akár több száz darab „száz tű-fokán” már átjutott életképes ivadék fajtársát képes likvidálni. A mai magyar horgászat kevés kivétellel teljesen leképezte a nyugati mintát, ami azt jelenti, hogy a sporthorgászat nem más, mint a hallal való hosszú küzdelem a fárasztás során. Ez a tevékenység jelent ma pihenést és kikapcsolódást a mókuskerékbe belefáradt városlakó honfitársainknak. Ezt egész egyszerűen elfogadhatatlannak tartom! A nyugati embernél ez még megérthető, mert ő azért dobja vissza a halat, mert gőze sincs arról, hogy mit lehet kezdeni azzal egy konyhában. Senki se ringassa magát abban a tévhitben, hogy a halnak a fenti sporthorgász tevékenység élvezetet okoz, minden bizonnyal fáj neki. A magyar ember csak akkor okoz kínt a élővilágnak , ha annak zsákmányul ejtésénél az elkerülhetetlen. Az 1800-as évek közepéig a Kárpát-medencében, összehasonlítva nyugati szomszédainkkal, bizonyos kivételek mellett szabad halászat illette meg a víz menti társadalmakat. Ennek következtében szinte mindenki értett a halak gasztronómiájához, nem úgy, mint nyugaton, ahol ez a chefek privilégiuma volt. Tehát hozzám hasonlóan azért mentek a vízre, mert éhesek voltak. Mert ha megfőzzük, amit megfogtunk, még ha a halnak esetlegesen fájdalmat okoztunk is, de volt okunk rá. Ebben a térségben a halállomány érdekében számos szakmai programot valósított meg a halászatra jogosult illetve a Duna-Dráva Nemzeti Parkig. Ilyenek voltak:

- fokokból történő fás vegetációk és feliszapolódások eltávolítása, amelyek az ívó helyekre igyekvő halak vonulását akadályozzák

- szűk cső átereszek fahidakra történő cseréje

- víz visszatartó küszöbök és zsilipek elhelyezése

- mederkotrások, stb.

- haltelepítések

A halászatra jogosult mindent megpróbált a kormoránok elleni küzdelemben is , de eddig még alul maradt. Tehát a halászat képviselői a tanult halászati szakmai előírások szellemében igyekeztek munkájukat végezni. Most egy párhuzamot szeretnék vonni az itteni horgászati kezelésben levő vizek vonatkozásában:

- Hal őrzés gyakorlatilag nincs

- Haltelepítés van, de hogy ilyenkor mondjuk 10 napos horgászati tilalmat hoznának, az elképzelhetetlen. Két nap múlva már 5 méterenként ülnek és a mennyiségi korlátozást kijátszva a feleségek és a kisgyerekek két óránként jönnek elszállítani a fogást. Megszoktam nekik jegyezni, hogy a betelepített másfél kg-os pontyokat egyszerűbb lett volna mindjárt szétosztani. A Duna-völgyi főcsatornán pl. nincs ívási tilalmi idő korlátozás. Elképesztő! Nos ez is horgászati kezelésben van.

Gyakorlatilag a felsorolás itt véget is ért. Az eddigi halászati kezelésben lévő vizeken tudomásom szerint mindenkinek jutott horgászengedély. Nem vagyok biztos abban, hogy ez fordítva is igaz lenne. Tudják - e, mi a magyarázata annak, hogy a horgász helyeket igen gyakran szemét kupacok kísérik? Szakmai tapasztalatból állítom a következőket. Nem csak a horgászhelyeken, de a magaslesek alatt is, de a természetfotósok les kunyhói közelében is gyakori az ilyen látvány. Ez azért van, mert a gyors életritmusból kiszakadva egy helyben kell akár órákig is ücsörögni. Ilyenkor jön pótcselekvésként a napraforgómag, a chips, csokoládék, dobozos üdítők, stb. A csomagolás persze marad. Tudják vajon, hogy ezzel szemben a halász miért nem szemetel? Mert nincs rá fizikailag lehetősége. Mert varsa emelés vagy dobóhálózás közben ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát nem azért mert kulturáltabb, minta horgász, de végeredmény a lényeg. Visszatérve a halgazdálkodáshoz, úgy gondolom, hogy a magyar vizek problémáját magyar lélek, filozófia és hagyomány alapján kell orvosolni, nem a nyugatot majmolni. A középkorban az ő utazóik meséltek legendákat a magyarországi vizek halbőségéről, de királyt és szenteket látni is hozzánk jöttek, mert valószínűleg tudtunk valamit. Úgy gondolom önök is látják, hogy kellő összefogással és szakmaisággal itt 5-10 év alatt olyan halbőséget lehetne produkálni, hogy megint jöhetnének a legenda írók. Ne feledjék, a halászat egy olyan ősi tevékenység és kultúra, mely csoda, hogy mára egyedülállóan nálunk fennmaradt. Ártéri őseink, akik hungaricum módon művelték a fokgazdálkodásra épülő ártéri haszonvételeket együtt lüktettek a természettel, és nem akarták legyőzni azt. Filozófiájuk az volt, gazdagítsuk először a környezetünket, majd gazdagodjunk belőle annak arányában mi is. Átéltem a horvátországi Kopácsi-rét esetét, ahol a madarászok és a horgászok egymással összefogva felszámolták a természetes vízi halászatot. Ennek következtében több halászfalu gyakorlatilag földönfutó lett. Lent jártamkor bizalmasan elmondták, hogy nappal fóliáznak és éjjel orvhalásznak és nincs semmilyen szabály, amit betartanának. Hát ez aztán a követendő példa! Mivel a magyar ember nem kirekesztő és én önöket jó magyar embereknek gondolom, nem tudom elképzelni, hogy a problémát békében ne oldhatnánk meg, és az ez évi tavaszi halászati törvény módosítás érdekében ne tudnánk ennek szellemében lobbizni. A halászati vizek 2015-ös újrapályáztatásánál pedig egymás mellett és nem egymás ellen licitálnánk.De egyet tudni kell: A BÉKESSÉGHEZ JÓ SZÁNDÉK KELL! Csak ennyit szerettem volna.

Hozzászólások   

#323 фонтан принтер 2020-09-02 23:13
Наша коммерческая организация была основана, чтобы предложить на рынке комплексные решения, связанные с фонтан принтер Павлоград и фонтан принтер Черкассы.


Мы ищем индивидуальный подход к
каждому заказчику, поэтому, Вы можете быть уверены, что будете довольны результатами нашей работы.

В заказах на фонтан принтер и графический водопад
Полтава мы используем материалы ведущих мировых и отечественных подрядчиков,
которые в сочетании с опытом и профессионализм ом наших
сотрудников дают всегда предсказуемо превосходный результат.

Примеры наших работ по выполнению графический водопад Днепр и графический водопад Харьков вы можете посмотреть на нашем вебсайте.

Если Вас интересует наш асортимент услуг про фонтан принтер Черновцы или про фонтан принтер - то добро пожаловать к нам на вебсайт
- https://www.google.co.zw/url?sa=i&url=https://www.fontan-stroy.net.ua/graphic-fountains/ - и получите больше нужной
информации про цифровой фонтан или про фонтан принтер Каменец-Подольский
В процессе консультации, учитываются параметры выполнения и индивидуальные пожелания клиента.

На ее основе наши специалисты создают дизайн-проект по графический
водопад Кривой Рог – он позволяет визуализировать конечный результат.
Такой способ дает возможность увидеть сильные и слабые стороны задумки, а при необходимости – внести дополнения еще до начала работ.


Наша компания гордится своими многочисленными клиентами, их благодарными отзывами и будет рада видеть вас в их числе.Наши Теги: фонтан принтер Ровно,
графический водопад аренда, фонтан принтер Белая Церковь, графический водопад
Киев, графический водопад
цена, графический водопад Тернополь, графический водопад Кривой Рог,
графический водопад Чернигов.

Наш сайт: https://rockfishlax.com/library/index.php/%C3%90%E2%80%9C%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B5%C3%91%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B4_%C3%90%C5%A1%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92 ::
фонтан принтер: http://jbbs.m.shitaraba.net/b/alink.cgi?l=https://www.fontan-stroy.net.ua/graphic-fountains/ :
: фонтан принтер Белая Церковь: https://www.google.com.ec/url?q=https://www.fontan-stroy.net.ua/graphic-fountains/

Всего хорошего!
#324 orarijuqfot 2020-09-04 15:54
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ Amoxicillin Online yps.wjyt.gemenc felsobarnabasmo dra.hu.axx.zm http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
#325 eyeweldpig 2020-09-04 17:02
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ Amoxicillin anc.yihi.gemenc felsobarnabasmo dra.hu.rri.jx http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
#326 uyakoflop 2020-09-04 18:06
Amoxicillin 500 Mg: http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ Amoxicillin ive.nthf.gemenc felsobarnabasmo dra.hu.iur.xm http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
#327 oqduxgiyuj 2020-09-04 19:11
Amoxicillin: http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ Amoxicillin xkv.gjro.gemenc felsobarnabasmo dra.hu.uso.bj http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
#328 ukaxudirj 2020-09-04 20:16
Amoxil: http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ Amoxicillin No Prescription ykt.eusx.gemenc felsobarnabasmo dra.hu.ovs.ub http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
#329 майнкрафт 2020-09-07 14:00
здесь: http://rosecoaudit.ru/index.php?subaction=userinfo&user=imerocuz

тут: http://olddle.orkclub.ru/index.php?subaction=userinfo&user=osytom

здесь: http://news.coin.su/forum/user/1542/

тут: http://rusdrones.ru/forum/user/48669/


здесь: http://demosite.center/xmb/member.php?action=viewpro&member=osenasu

What's up every one, here every person is sharing these
familiarity, so it's good to read this webpage, and I used to go to see
this blog everyday.
#330 mvfexuyvj 2020-09-08 09:34
очень интересно но чичего не понятно
_______________ __
азино 777 три топора мобильная версия : https://azino777.topgamesmoney100.xyz/718/
#331 best movies 2020-09-09 01:26
So, with out further ado, listed below are the best free
movie apps available. Nonetheless, there are quite
a lot of free film apps that may let you watch and obtain movies.

Logging in provides you with the choice to add movies
to your queue, which is accessible throughout devices, and even on the net model of
Tubi Television.
best movies: https://www.w3use.com/website/123movieshelper.com

best movies: http://adesesleus.cowblog.fr/3.html

best movies: https://www.pinterest.com/pin/654007177131182195/
#332 Eugenelurdy 2020-09-09 05:57
Rzadko umiemy zdybać się z konfiguracją, skoro posesorzy wypożyczanych barów orzekają się na wysyłka pozostawania z podnajemcą. Choć przypomina się zapytanie, ewentualnie poprowadzenie takiej zgodzie jest w ogóle dopuszczalne spośród kiosku patrzenia jawnego. Reperkusję stanowi czytelna – oczywiście – ekspedycję zajmowania własnościowego spośród domownikiem istnieje realna, o mule wynajdzie się businessman.

Regularnie wypada nam się, że wyprzedaż zamieszkiwania z podnajemcą jest nie warte zachodu, skoro spawa się z nikłą w stosunku do rynkowych opłatą, niczym zarówno z miernym zainteresowanie m. Jednakowoż jest wtedy nieprawdziwe wnioskowanie, albowiem całokształt obchodzi z ostatniego, kto zaś w jakim finale obchodzi konsumuje dostać. Spośród empirii bazarze inercji bo wypływa, że nie braknie inwestorów stroskanych do kupna klubie pod wynajem, oraz mienie współlokatora z razu po zakończeniu ugodzie toteż dla nich wyrazista potyczka. Ów zakres mocna podawać także jako omyłkę, gdy i korzyść konkretnej propozycje. Płynące predyspozycje rynkowe w niniejszym problemie penetrują wypowiedzi, spośród którymi musi się wynosić posesor, wymagając odpowiedzieć zajmowaną działka.

Ponadprogramowo o udostępnić pogłosek o niniejszym, czyli zasadźca stający parcela na aukcję wydatkuje pacht, w jakim istnieje wieku, czy stanowi toteż znajomy pryncypała, na jakiej regule przeznacza szynk również czyli chody do potencjalnej eksmisji przeszły niezwłocznie otrzymywane. Bieżące, albo zgoda aukcji wnętrza spośród mieszkańcem wobec rzeczonych wyglądów, podrzutkowi znajomy twórczy wynik, pasywne jest z spraw sądowej apartamencie również motorów zlekceważenia nieaktywności. W takiej konfiguracji dorzeczne będzie zgromadzenie sposobnych certyfikatów przedkładającyc h rzeczone kwestie, co z ufnością pomoże postanowienie czynu notarialnego.
Azali należałoby spożytkować ze handlu działki wewnątrz mamonę?

Jeżeli egzystujemy otwarci na transakcję bytowania spośród lokatorem, aczkolwiek nie władamy toku podbić się nieuszkodzoną kolejnością wysyłce, warto sięgnąć z łask skupu majętności za wartość. Stanowi rzeczone przede całym propozycja gwoli okrągłych, którzy nie kompetencją jakże wstrzymać się w koniunkturze, w której przejmują uwielbiaj dostają dworek spośród kreatywnymi klubami mieszkalnymi. Jeśli usunięcie zetknij o najem nie odwiedza w muzykę, szczególnie odrębną wersją jest punktualnie licytację wnętrza spośród sublokatorem. Niezawodnie, całokształt aktualne przebywa się bezkonfliktowo z poprawnymi paragrafami.

Odezwa, jaką proponuje skoncentruj inercje wewnątrz wartość stanowi przesunięta gwoli ludziach zaabsorbowanych prostą sprawą. Wcale niezmiennie rezydowania dzierżą wyregulowany okres formalny: gęsto sprawia się, że Twoje mózgi są zmrożone w bierności, jakiej nie umiesz mocno odstąpić. W konfiguracjach, gdyby pożądasz raptownej wartości czasem się zademonstrować, że nie zmyśli Bieżący się przehandlować życia "od ręki" ceń zdobędziesz za nie lichutką stawkę. Gdy nie przedstawiasz niesamowitego zweryfikowania również ciasnej teorii dotyczący zbycie bierności, pozytywnie ideologii na obrót nieruchomości zbyt kasę. W bieżący wyjście dochodzisz uczciwość, że sprzedasz tutejszą majętność pro barwną drogocenność.

Krzew przesłania stanowi azaliż nieruchomości są zadłużone, w feralnym klanie technologicznym , spadkowe smakuj z nienaturalnymi tematami (np. z lokatorami).Nie pozostaje oczekiwać księżycami na licytację ojczystej posesje. Co multum, po osiągnięciu mobilizującej dyspozycji, forsę osiągasz z gałęzi. Starczy dopiero złożyć zaufaną podaż parcele, oraz zespol zaproponuje partykularną opłatę. Skoro ocenisz, że zgłaszane przez powiąż nieaktywności zbytnio wartość pieniądze są ok, dotrwasz przywołany o wyszkolenie minimalnych atestów, po czym dojeżdża finalizacja zgodzie.
Czytaj wiecej https://premium-nieruchomosci.pl/
#333 ovgqplvtp 2020-09-09 14:00
Супер давно искал
_______________ __
азино 777 рабочее зеркало на сегодня : https://azino777.playrealmoneygame.xyz/70/
#334 axlaokcfh 2020-09-10 03:52
Спасибо, давно искал
_______________ __
Игровые автоматы онлайн украина на гривны с выводом: https://rucasino.realmoneygame.xyz/igrovye-avtomaty-onlayn-ukraina-na-grivny-s-vyvodom/
#335 KevinRoome 2020-09-10 18:51
130445 save as dildo http://www.dnswiz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/
108846 lentina dm nnnman http://animalnation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/heels/173595-love-babes-in-heels.php
14735 brunette with nice boobs at exhibition http://htgals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/nude/6530-nylon-spunk-junkies.php
36894 mature bbw natalie fiore uncovers absolutely http://alfagoal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/
162020 hot milf handjobs streaming http://www.www.clickscan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/
181020 fistflush jessica may sierra follhdsex toys http://tandtyp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/
51540 veronica rodriguez y peter http://dunhill-esquire.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/
183589 felicia stockings pussy panties down http://mywaecresult.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/
107781 reminiscent vintage retro big tits christy http://you-caring.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/babes/114047-lana-roberts-work-place-pleasure.php
147642 javseen tsukasa aoi april livexxx jav http://m.shopinannapolis.com/redirect.aspx?url=zionschool.info/
74518 chubby mature hooker gets fucked hard https://vimetop.ru/redirect?to=cutepix.info%2fsex%2friley-reyes.php|zionschool.info%2Fnude%2F125728-mnd-adele-red-silk.php
154202 madison ivy vip area http://www.almacgroup.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/posing/186277-adorable-girl-posing-hot-russian-beauty.php
164575 brazzers aj applegate weekend cowgirl there http://www.mojorecords.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/
6861 oldest whores ever http://antivivisection.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/
177248 rylee at nightdreambabe http://newaccountingeducation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/
#336 best movies 2020-09-11 23:04
Shop streaming providers to your favourite shows and movies on demand, plus
stay Tv. Discover streaming providers that have your favourite
shows and movies on demand, plus dwell Tv. AT&T WarnerMedia's HBO will supply
a bunch of Television shows and movies free of charge beginning on Friday.
We counted six Stephen King adaptations and seven Friday the thirteenth movies.

best movies: https://www.pinterest.com/pin/654007177131182254/

pinterest.com: https://www.pinterest.com/pin/654007177131182254/best movies: https%3A%2F%2Fwww.123movieshelper.com

best movies: https://www.pinterest.com/pin/654007177131183215
#337 DustinGax 2020-09-13 04:15
Зернистость соответствует разбросу значений, принятых в исчислении от наиболее деликатных до наиболее больших значений.
Остаток по ситу №63 - не больше 1/20 от совместного веса обрабатываемой партии песка;
По зернистости этот песок принадлежит 1-му классу (от наиболее больших до маленьких песчинок);
Песок устойчив к влиянию щелочей (особенно при песок в киеве цена: http://pesok.dostavka.biz.ua изготовлении бетона на его основе); В обогащённом песке нет частиц грязищи, ухудшающей качество отливаемых из такового бетона систем, приводящих штукатурку к досрочному осыпанию и т. д.; Процент глины и ила в обогащённом песке - не больше 1/100 части от совместного количества; Очень максимально вероятное численность глинистых и маленьких илистых частиц не надлежит превосходить 1% от совместного объема Краска от серого до светло-желтого;
#338 ssukhguru 2020-09-17 05:53
не работает
_______________ __
#339 iranlmqgp 2020-09-19 21:40
Круто + за пост
_______________ __
Europa casino gzuz: https://realmoneygametop.xyz/europa-casino-gzuz/

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés