Magyaroknak pusztulniuk kell a Kárpát-medencéből!!!!!!

Magyaroknak pusztulniuk kell a Kárpát-medencéből!!!!!! http://www.mommo.hu/media/Magyaroknak_pusztulniuk_kell_a_Karpat-medencebolTitkok és összefüggések (amit minden magyarnak ismerni kell)Dr. Papp Lajos, szivsebész.Magyarság története meghamisításának kizárólag egy célja volt – jelentetteki egy német történész csoport:Megszerezni, és elvenni a Magyaroktól a Kárpát medencét !!!!???Magyarország a földi paradicsom!A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Azégtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyenirányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központihelyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell.Vagyis mi jelentjük Európa közepét. A múlt és a jelenkori történelem aztbizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre aterületre, az itt lévő tudásra és nem fordítva !Az energiaközpont: A NASA kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka aztírja, hogy Földünk szívcsakrája (föld szíve) a Kárpát-medencében, aPilisben (Pólus) található. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatásközpontja. A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszertalkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. (jólismert Gertrudis királyné sorsa, aki a tiltás ellenére betette a lábát atiltott területre. Az életével fizetett ezért.) A dalai Láma 22 évvelezelőtt kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védőszerepük van. Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es évekbenleírta: „Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kellfoglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vetteEurópát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak.” Murádszultán kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egészvilágnak. Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura. Bonfini,Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik amagyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezértgyűlölet veszi őket körbe.A középkorban úgy emlegették Magyarországot, hogy itt a leggazdagabb aföld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló .A hazánkat örök idők óta jellemző gazdagság ma is fenn áll. A bőségetjelenleg nem mi, hanem egy megszálló, idegen csoport élvezi. 2006 tavaszána médiában bejelentették, hogy Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országaközé tartozik!Ezt a hatalmas mértékű jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének busáshasznából értük el. Ez az előkelő hely a magyarság kemény munkájánakeredménye. A hazánkra jellemző kedvező adottságok miatt nem véletlen, hogya történelem során folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára amegszerzendő és vonzó földterület. Nagy Sándor hódító hadjáratának céljavalószínűleg a Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt. APilisben akarta felépíteni a Nap palotáját. Tudta, hogy a Kárpát-medencemegszerzésével a világ legnagyobb uralkodójává válhat. Szerencsénkre nemért célba, útközben meghalt.A tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzelaz irigységgel és sokszor gyűlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünkmegszerzése érdekében. És ez ma sincs másképp, a helyzet semmit nemváltozott. Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket anemességtől elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvávált. Az egy kézbe került állami földeket ezt követően könnyű volt (azelaltatott és elvakított néptől) privatizálni, kiárulni. Privatizálás: Ajelenlegi kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, amagyar anyaföldet. Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket ésminden fontos, központi intézményünk irányítását. Ma a magyar földmegszerzése, kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nemkerül a privatizáció kalapácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévő bankokszerzik meg a föld jelzálog terhelésével.Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél többen kényszerülnekhitelfelvételre, földművelő gazdáknak több tízmilliós hiteleket adnakgépvásárlásra, majd manipulálják a jövedelmezőségüket a mezőgazdaságból,mindezt az EU kézi vezérlésével, aminek eredményeként az elszegényedésmiatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktől és azt az idegenekkezébe átadni. A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket,melyet őseink vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények közöttnem mondtak volna le. 2006 őszén a gazdákkal megkötött szerződésekellenére nem vették át a megtermelt kiváló minőségű gabonát.Feltételezhető, hogy szándékosan történt szerződésszegés. A 2007 évi kevéstermést látva, a magyar gazdák abban bíztak, hogy a maradék 2006 -ostermést ( amit az állam és az EU 2500 Ft-ért vásárolt fel és tárolt be)feletetik az állataikkal, a kevés megtermettet pedig 5-7 ezer forintért eltudják adni, amivel fellélegezhettek volna az EU megsemmisítő nyomásaalól. Ehelyett az illetékesek azonnal utasítást adtak a 2500 Ft-os gabonaerőművekben történő elégetésére, tették mindezt akkor, amikor tudták, hogynéhány hónap múlva ugyanezt dupla áron eladhatta volna a paraszt!Bizonyára abban gondolkodtak, hogy a hús árának meghagyása mellett aparaszt ember képtelen a háromszoros áron adott gabonából egy disznót ismegtartani! De ez azt okozta, hogy a termelők elestek az évesárbevételtől és csN’dbe, vagy csőd szélére jutottak. Csődhelyzetben pediga jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévő bankok kaparintják megföldjeiket, házaikat, autóikat. A szőlősgazdákat arra buzdítják, illetvekapnak EU támogatást, hogy vágják ki ősi szőlőültetvényeiket és adják elföldjeiket. A termelőket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végsőkétségbe esésükben a pénzt választhatják. Ha így döntenek, ezek aföldterületek is idegen kezekbe kerülnek. A gazdálkodók tudatosellehetetlenítésére az őszi szüret idején, folyamatosan helikopterekköröztek az ültetvények fölött. A gazdát és a segítő rokonságot, abarátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy ők munkavállalóknakminősülnek és ezért kötelesek adót fizetni . Ez egy újabb olyan trauma aföldtulajdonosoknak, mely a földtől való megváláshoz vezethet.A parlagfűről elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés főokozója, holott valójában „teljesen ártatlan”. Helyette bármelyik másmezei növényt is kikiálthatták volna főbűnösnek. Aki földdel rendelkezik,az tudja, hogy bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növénya föld alól. Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenőriznifeltűnésüket. Akinél parlagfüvet találnak, az akár több millióspénzbírságra is számíthat.Ezzel újra elérték céljukat: a gazdák nem bírják a büntetést kifizetni,nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tőle. Nem, vagykeveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezettélelmiszerekről (70 % -ban felelős az emberi szervezetben lerakódottmérgekért, ami az allergiás megbetegedések fő oka!). A génkezelt szójáról,a rákkeltő levegőjű városokról, arról a hatalmas mennyiségű kemikáliáról,melyet naponta használ és kozmetikumként magára ken az emberiség, ideértvea bőrön keresztül felszívódó ruhaöblítőket, a vegyi parfümöket,dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb. Ez utóbbi mérgeketnaponta, folyamatosan, – hatalmas összegeket áldozva – reklámozzák,kínálják a kereskedő hálózatok. Becslések szerint, amennyiben akiárusítás, a földtől történő el-és megválás, a kényszerűségből történőeladások üteme a közeljövőben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nő,abban az esetben a megmaradt magyarországi földek többsége rövid időnbelül, akár néhány év alatt idegen kézbe kerülhet! A felvásárlásokgőzerővel történnek. A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondoltavégig ennek katasztrofális következményeit! Holnap-holnapután a térképekidegen földtulajdont jelezhetnek. Somogyban már van olyan terület, aholfalustól együtt külföldi tulajdonban vannak még az utak is! A térképeken aMagyarország feliratot szándékoznak eltörölni! Ne adjuk oda őseinkföldjét! Hatalmas árat kell fizetnünk érte!Mi a baj velünk, miért fél tőlünk a világ? Könnyen megkapjuk a választ.A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkelezelőtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól,hogy kutassa ki és bizonyítsa be melyik a földünk alapvető génje. A ki nemmondott valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita(felsőbbrendű) gént találják meg.Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták akeresett gént, de nem egyet! Kettőt!Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy az egyik azamerikai Indián vidékeken, a másik tisztább vérvonal a Kárpát-medencébenélő, magukat magyarnak nevező népcsoport, de hozzátette végsőjelentésében, hogy ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig,majd Közép Európa és az Uralon inneni terület egészen Skóciáigmegtalálható! Ez – a szemita barát – Rockefeller Alapítvány reményéttönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal töröltea támogatását. Megvonta a szubvencióját, 40 évre pedig megtiltotta ajelentés közzétételét és annak kinyomtatását.Érdekesek a közelmúltban napvilágot látott történelemhamisítások is,melyeknek elsőrendű célja a Magyarságtudat megsemmisítése! Atörténelemtudósok azt tanítják, hogy a Magyar nép pusztai vándorlóműveletlen faj és a kárpát medencébe 896-ban érkezett. Ennek ellenére az1961-ben talált Tatárlaki leleteken, melyek már bizonyítottan legalább6000 évesek, és az ősi Magyar rovásírással írottak! Ne felejtsük, ekkormég a piramisok sem léteztek!De máris 15000 éves Magyarságnál tartunk, ha a glozeli köveket tekintjükinduló pontnak, melyek kora 15000 év! Amivel nem tud mit kezdeni a világtudományos köre, mert azt nem szeretnék elismerni, hogy a Magyaroké azelső írástudás, hiszen abban az időben még nem létezett írás!Ezért csak egy kis múzeumban porosodik az egyébként érdekeslelet……..de meddig?Talán fél a világ a Magyarok dominanciájától, fél a magyarság alapvetőképességeitől, nehogy azokkal más népek fölé kerekedjen. Gondoljunk csakarra, hogy a Magyar találmányok érvényesülését éppen a mindenkorikollaboráns magyar vezető réteg akadályozza meg! Gondoljunk csak bele, asok Nóbel díjasunk közül hányan érvényesültek Magyarországon!

Ott van avilág szenzációnak számító mű-vér, Dr. Horváth István professzortalálmánya, vagy a szintén világ szenzációnak számító antigén, mely avérerekből 5 hét alatt eltávolítja a koleszterint, ami az érszűkület ,magas vérnyomás, azaz a halálozás 67%-os okozója! E kettő találmánybólMagyarország annyit profitálhatna, hogy a teljes adósságát pár év alattképes lenne visszafizetni!

Ez viszont ellentétes lenne a globalizmusszándékával, ugyanis a Magyarság elnyomására megkezdődött a betelepítés: Aközelmúltban hazánkban nyilvánosságra hozott betelepítési terv és amilliós-több milliós nagyságrend valós információ. A keletről érkezőkrevaló hivatkozás miatt sokan, túlnyomóan csak a kínaiakra gondolnak és ezeltereli a figyelmet arról a fajról, melynek betelepítése mármegkezdődött. Az 500.000 zsidó betelepítésére vonatkozó megállapodástMedgyessy Péter, Mádl Ferenc, Hiller István, Dávid Ibolya, és KovácsLászló Izraellel 2004. április 14-én aláírta. Jelenleg ennek a számnaktöbbszörözése a tényleges terv. A milliós nagyságrend erről szól. Szónincs arról, hogy itt bárki is a magyarság 50 év múlva esedékesnyugdíjellátását akarná megoldani az újonnan betelepítettek munkájából. A2007-es betelepülési törvény szabad utat biztosít ezeknek abevándorlóknak. Az erdélyi magyarság mégis ki van zárva, számukrakülönböző előírásokkal gátolják és nehezítik a betelepedést.. Népirtás:Ahhoz, hogy ma idegen népek letelepedéséhez alkalmassá váljon ez aterület, az őslakosság számát különböző megszorító intézkedésekkel,konvergencia programmal, a gazdaság, az egészségügy teljes rombadöntésével csökkenteni kell .. A hiányt a betelepítendő idegenek fiatalgenerációjával szándékoznak feltölteni. Már Horn Gyula és a jelenlegikormány is nyilvánosan kijelentette, hogy a Kárpát-medencében túl sok a 10millió magyar.. Senki ne ringassa magát abban a tévhitben, hogy az Uniómajd megvéd minket. „Olyan szekeret tolunk, mely minket akar elgázolni!”Simon Peresz: Izraeli miniszterelnök 2007. október 10-én a Telavivi Hiltonszállóban egy kereskedelmi összejövetelen kijelentette: Mára az izraeligazdaság olyan hatalmas eredményeket ért el, hogy az izraeliek többekközött fölvásárolják Magyarországot. Tervek: Az elkövetkező 15-20 évbentöbb millió zsidó betelepítését tervezik. Vagyis a tervek szerint 15-20 évmúlva az országban izraeliek, kínaiak és a romák tömegei lesznek. Azizraeliek megkapják a magyar állampolgárságot (az erdélyi magyarok pedignem!), a letelepedési engedélyt és ideérkezésükkor az Izraeli kormánytámogatásával ingyen kész lakásokba költöznek. A maradék magyarság pedigaz izraeliek kiszolgálásához és eltartásához szükséges. A hazai lakosságmég ma sincs tudatában annak, hogy attól, hogy valaki magyarul beszél, mégkoránt sem biztos, hogy gondolkodása és szíve is magyar. A korábbibetelepülések miatt az új zsidó generációk már itt születtek, tudják,ismerik és beszélik nyelvünket. Egyetem után azonnal pozicióba kerültek ésma már jórészt ők irányítják a bankokat, a külföldi cégek mögé bújva amaradékokat privatizálják, vidéken vásárolják fel TV készülék kíséretébena földek tömegét! Bőrük színe is fehér és többnyire nem hangoztatjákszármazásukat. Ezzel tévesztik meg a naiv magyarokat.Természetesen senki nem ítéli el a becsületes munkából élő és nem elnyomószándékú zsidó közösséget! Milyen jövő vár ránk, ha a fentieket továbbrais közönnyel nézzük és beletörődve elfogadjuk? Valószínű az erőszak és abűnözés elterjedése. A munkahelyek hiányának fokozódása, tömegeskizsákmányolás, az egészségügyben a még fennmaradt kórházakban azizraeliek védelme mellett a magyarságnak alig jut majd ellátás, ezért már1-2 évet is kell várni egy műtétre! Számukra nem munkalehetőségetkínálnak, hanem a saját kiszolgálásukra alkalmaznak bennünket, gondoljunka kíméletlen és zsarnokként viselkedő cégvezetőkre, irányítókra. Azéletben maradó és nem disszidáló magyarságnak a szolganép szerepétszánják. A már agyongyötört magyar lakosságot ez alapjaiban rendíteni meg,minden tekintetben. És: „Ha valakinek ez nem tetszik, annak el lehet menniebből a k. országból! ” Mondta ezt az őslakosságnak egy olyan valaki,akinek nem volt elég a rabolt vagyona, vezér is akart lenni, és mindegyhogy jobb-, vagy baloldalról beszélünk. Egy kalap alá tartoznak és egytányérból esznek mindannyian. A kormány tagjainak zsidó származására aKossuth téri események során hosszú, percekig tartó névsor felsorolásávalpróbálták a jelenlévők figyelmét felhívni. Ez a médiában botrányosvisszhangot váltott ki. Itt nem antiszemitizmusról van szó, hanem avalóság és a tények nyilvánosságra hozásáról. Az igazsághoz mindenembernek alanyi joga van. Magyarország ma a külföldiek számára még mindiga legjobb befektetési lehetőség. A Kárpát-medencében más államokbanbefektetett tőkéikhez viszonyítva, szinte minden ágazatban a legnagyobbhasznot, bevételt, jövedelmet termeljük mi, a legtöbbet dolgozó és alegtöbb adót fizető magyarok. A privatizálás eredményeként a külföldiekzsebét „tömjük zsírosra” szorgalmas munkával, az EU bérezés 10 %-ért,mialatt az árakat már sok helyen magasabbra emelték mint magában a régi EUországokban van! Nyugaton 800.000 – ból fizetik a 40 ezres gáz számlát,míg Magyarországon 80 ezerből! Még ekkor van képe sokaknak kiállni a népelé és azt mondani, hogy még sok mindenben nem értünk el az EU áraihoz! Akeresetekről aljasul hallgatnak, miközben ők és a kiszolgáló udvarház népejóval meghaladja az EU felsővezetőinek átlagát!Kereskedelmi, pénzügyi központtá váltunk, mely intézmények többségeizraeli kézben van. Több bank van ma Magyarországon, mint a lakosságlétszámához viszonyítva bárhol a világon. Nálunk a legmagasabbak a hitelkamatok. Ezzel nem a jobb kiszolgálást teszik a részünkre elérhetővé,hanem a maguk számára, saját hasznukra a hatalmas mértékű uzsora kamattala minél nagyobb „népnyúzást” valósítják meg. Már autóra, vásárláshoz nincsönrész, a pénz kölcsönöket pedig minden mérlegelés nélkül ömlesztik alakosságra jelzálog terhe mellett. Kiépítették ezért a behajtó rendszert,amihez már az állami hatóságokat is igénybe veszik. Vehetik, hiszen őképpen ebből a körből kerülnek ki, és ezt a kört hívatottak szolgálni! Egyutunk lehet , mely előre visz. Ez a jobb-, vagy baloldal teljeskizárásával, kizárólag a magyarság érdekeinek szem előtt tartásávaltörténhet. Magyarellenesség: Tisztában kell lennünk azzal, hogy alecsatolt területeken folyó és az utóbbi időben felerősödőmagyarellenesség nem a véletlen, hanem szándékos uszítás eredménye. Ajelenlegi kormánnyal rokonlelkű osztrák vezetés még mindig nem mondott lea magyar területekről, már lassan felvásárolták zsebszerződések éskülönböző kiskapuk által a fél Dunántúlt! A szlovákok maguknak követelikcsonka hazánk északi, hegyvidéki tájait. 2006-ban szlovák vezető nyíltanhangoztatta, hogy tankokkal kell bemenni Budapestre, és porig kell aztrombolni.. A magyarverések rendszeresek. Az EU pedig alattomosan hallgat,hiszen érdeke, hogy a magyar földeket megszerezzék.Nemzetgyilkosság és népirtás:A lakosság csökkentésére bevezetett néhány módszer példaként:”Védő”oltások alkalmazása már kicsi, csecsemőkortól kezdve. Ma már többtanulmány foglalkozik azzal, hogy az oltások milyen mértékben károsítják akisgyermek immunrendszerét és csökkentik saját védekező rendszerénekenergiaszintjét. Olyan betegségek ellen adják, melyek ma már nem léteznek,vagy előfordulásuk a világ távoli helyein is igen ritka. Vagyis a népességtúlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetétmár életének kezdeti szakaszán legyengítik.Elterjesztették az ingyenes védőoltásokat a megfázásos megbetegedésekellen. Ezeket ingyen adják a gyermekek és a nyugdíjasok részére. Alakosság nincs tudatában annak, hogy a szervezetet ezek az anyagok isnagymértékben mérgezik és gyengítik. Ha kevesebben élik meg egészségesen afelnőttkort, az kedvező a világuralmi helyzetben lévőknek , azegészségügyi maffiát működtetőknek. A Magyar orvosokat naponta tömegévelinduló repülőgépeken viszik tréningekre, ahol idegen nyelvű apró betűskötelezvényeket iratnak alá velük, a gyógyszerek alkalmazására, majd azorvos látogatók keresik fel az akció folytatásaként az alul finanszírozottorvosokat. Ezt tudja a kormány, mégsem tesz ellene, hiszen a gyógyszergyárak tulajdonosai éppen az általuk szolgált pénzvilág. Ezek kezükbentartják hirdetésekkel, a médiát, aki rendszeresen „szárnyai alá vesz” 1-2megfázásos esetet, és erre a néhány példára hivatkozva, rémhírkéntijesztget azzal, hogy az influenza valamelyik vírusa rövid időn belülmegtámadja a teljes ország népességét. Hosszú évekre visszamenőenbizonyított, hogy nagy, esetleg néhány áldozattal járó járványok kb. 37évenként fordulnak elő. De ebben az esetben sem a lakosság kihalásáról vanszó! A lábon kihordott, kezeletlen megfázásnak lehetnek szövődményei. Ezekaz előfordulások mégis, csak töredékei azoknak a tragikus eseteknek,melyek az oltások mellékhatásai miatt rendszeresen előfordulnak.Lebénulás, egyéb idegrendszeri, vagy más megbetegedés több esetben iselőfordult. Azt is világosan lehet látni, hogy a beadott injekciókellenére minden évben vannak járványos időszakok és megbetegedések. Dr Papp LajosKüld tovább!!!

Ez a levél bizalmas információ, magán célú levél!
A jelen e-mailben foglalt információ személyre szóló és bizalmas, melyet kizárólag a címzettnek szól és csak ő használhat fel.
Az olvasását címzetten kívül, más részére nem engedélyezem!
A levél média törvény hatálya alá nem esik, magán jellege miatt!
A címzetten kívül, más általi olvasása személyiségi jogaim megsértése. A tartalmát a címzetten kívül mások nem

 

Subscribe
Visszajelzés
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments